Welkom bij gewoondoen

Gewoondoen is een initiatief van Remmelt Schuuring die al jaren rondliep met het idee dat het anders kon en moest. In 2012 heeft hij de daad bij het woord gevoegd en de werknemerscoóperatie Gewoondoen opgericht. Een unieke bedrijfsvorm waar het "gelddenken" plaats maakt voor maatschappelijke winst. De mensen die het werk doen zijn de baas in plaats van de aandeelhouders.
Gewoondoen streeft niet naar een maximaal winstresultaat maar naar gelijkwaardigheid. Met inspraak op alle niveaus.
Sindsdien zijn er twee werknemer coöperaties opgericht, te weten Schoongewoon en Helpgewoon. Zij facilitairen op het moment meerdere coöperaties in respectievelijk de schoonmaak en de zorg. Van hieruit vindt de begeleiding bij de opstart plaats en de ondersteuning bij de inkoop, logistiek en administratie.

Gewoondoen fungeert als moederschip en beheert het gedachtengoed. het unieke werknemersconcept wordt verder uitgedragen over alle marktsegmenten in Nederland door middel van lezingen en (Incompany) trainingen.

Lees meer over het gedachtegoed van Gewoondoen

Het laatste nieuws

Recente nieuwsberichten over Gewoondoen:

16 mei 2018

IN MEMORIAM

Remmelt Schuuring is op zondag 13 mei 2018 overleden. Als oprichter van Schoongewoon heeft hij in 2012 de eerste werknemerscoöperatie opgericht in Den Bosch. In 2015 is de eerste werknemerscoöperatie in de zorg opgericht onder de naam Helpgewoon. Inmiddels werken 25 coöperaties vanuit zijn gedachtengoed, zoals beschreven in zijn boek "Gewoon doen, ongewoon ondernemen".

Lees het nieuwsbericht
09 oktober 2017

Opmerkelijke bijdrage Remmelt Schuuring aan nieuw managementboek

Auteur en oud-vakbondsman Fedde Monsma gaf in een interview op Managementboek.nl aan verrast te zijn over de bijdrage van Remmelt Schuuring in zijn boek Poldermodel 3.0. "Remmelt Schuuring van werknemerscoöperaties Gewoondoen, Schoongewoon, Helpgewoon en Sportgewoon was helemaal klaar met alle regels in de schoonmaak. Wetgeving is volgens hem onderdeel van de angstpiramide. Hij wilde terug naar de…

Lees het nieuwsbericht
09 mei 2017

Resultaten onderzoek werknemerscoöperatie Schoongewoon bekend

Het Verwey-Jonker Instituut verrichtte in opdracht van Start Foundation een onafhankelijk onderzoek naar schoonmaakcoöperatie Schoongewoon. Conclusie: de werknemers zijn zeer enthousiast over de 'zelfsturing' en het model blinkt uit in 'goed werkgeverschap' voor en door de leden!

Lees het nieuwsbericht

Onze partners